JESPER SEHESTEDS LIV MED DYSLEXI

Jesper Sehested föddes 1985 i Danmark. När han var 2½ år kunde han fortfarande bara säga ‘pappa’, ‘ja’, ‘nej’ och ‘tåg’.

Eftersom både Jespers mamma och morföräldrar är ordblinda så kunde hans mamma snart se att Jespers talsvårigheter kanske var en indikation på att han hade ärvt samma svårigheter.

Då Jesper inte hade koll på bokstavsljud så hamnade han i specialförskola. Här gick han tillsammans med fem andra som också hade talsvårigheter och lite extra spring i benen som honom.

Jesper-Sehested-Barn

I den perioden var Jesper en glad pojke för han var precis som de andra fem barnen. Dessvärre ändrade det sig när han började i grundskolan.

FÄNGELSE ELLER GRUNDSKOLA

Det stod snart klart för Jesper att han inte kunde samma saker som alla de andra barnen. Bokstäverna och orden retades. Det blev inte lättare ju äldre han blev och kraven blev samtidigt högre.

Det var därför inte heller stora förväntningar på Jespers bokliga framtid. Istället var förväntningarna att han skulle vara kreativ och använda sina händer.

Men vad betyder det att vara kreativ? Det visste han inte riktigt.

I Jespers värld var kreativitet något som hade med teckningar och bilder att göra. Den inställningen gjorde inte vardagen lättare när han tittade ner på sitt papper och hans kreativitet såg ut såhär.

Tegninger-Jesper-Sehested

Redan under Jespers första skolår var det en dag som han såg mest fram emot, det var sista skoldagen i årskurs 9. Det betydde att det fanns många år kvar att gå igenom otaliga motgångar.

Jesper hittade dock en väg att komma runt om några av motgångarna. Hyss och att vara klassens clown. Det var hans sätt att flytta fokus från ordblindheten och se till att klasskamraterna inte upptäckte det.

I 9:e klass när man skulle testa hörförståelse var det inte heller roligt för Jesper. På provet fick han 71 fel utav 92 möjliga. Underkänt!

JESPER BESTEG BOKSTAVSBERGET

Jesper hade inte haft en speciellt positiv energi och lust att tänka över framtiden efter skoltiden. Därför började han 10:e klass, som i Danmark är frivilligt, för att få mer tid till att hitta hans väg in i en utbildning.

Det året förändrades allt.

Det var inte för att Jesper kom på exakt vad det var han ville göra i framtiden. Istället besteg han ’Bokstavsberget’. Han kom på att han “bara” var ordblind.

Det var egentligen inte ordblindheten som begränsade honom att uppnå sina drömmar om framtiden. Det var den historien om sig själv och vad han kunde som han berättade till sig själv och andra. Nämligen att han inte kunde något eftersom han var ordblind.

Tiden i 10:e klass använde Jesper till att skriva en ny historia om sig själv med hjälp av hans dåvarande flickvän, Thea. Ordblindheten blev inte längre undangömd. Öppenheten betydde att Jesper inte var rädd för att be om hjälp med att läsa och skriva.

EN RESA MOT UTBILDNING

Den nya historien satte igång en resa mot en utbildning. Första steget var att ta reda på vilken.

Jesper gick på efterskola, en frivillig ytterligare del av skolan före gymnasietiden – en slags internatskola. Det blev ännu ett bra utbildningsår. Något som han inte trodde var möjligt när han gick i grundskolan.

Det hängde fortfarande i luften att han skulle gå den kreativa vägen. Nästa steg blev därför att söka in till estetiklinjen, mediagrafiker.

Det tog inte lång tid innan Jesper upptäckte att hans kreativitet inte var inom det grafiska området.

Men hans val skapade ändå en tro på mer.

Under tiden på utbildningen skulle han skriva en uppgift på fem sidor om hur en dator fungerade. Det visste han allt om, men stavningen var en stor utmaning.

Jesper valde att lägga korten på bordet och berätta för läraren om hans svårigheter. Läraren såg inga problem och erbjöd honom att kontrollera uppgiften åt honom. Det erbjudandet behövde Jesper inte speciellt lång betänketid för.

Efter att ha lämnat in uppgiften samtidigt som sina klasskamrater fick han tillbaka betyget 7, som motsvarar ett D i dagens betygsskala.

Denna succéupplevelse skapade en tro på att en litterär utbildning skulle kunna gå vägen.

Jesper började därför på teknikgymnasiet HTX med en stor tro på att det skulle kunna gå om han bara var öppen med sin ordblindhet.

Det var tre hårda, men också lärorika år.

Jesper-Sehested-student

Efter HTX hade Jesper fått blodad tand. Han skulle visa alla dem som inte hade trott att en litterär utbildning var möjlig, att det kunde han visst. Dessvärre valde han en utbildning efter sin karaktär och inte sitt intresse.

Det kostade ett år. Till gengäld blev Jesper mer mogen för en utbildning. Han upptäckte att hans sätt att lära sig på var genom att lyssna. Det var därför avgörande för Jesper att närvara på föreläsningarna. Han ville nämligen inte att det skulle sluta med att behöva läsa stora tjocka böcker ensam därhemma.

Året efter valde Jesper en ny utbildning efter sina intressen. Här lärde han också att hans sätt att göra anteckningar skulle förfinas så att den passade till hans sätt att lära sig. På föreläsningarna blev därför datorn skjuten till sidan och fokus blev förflyttat till att lyssna på undervisningarna och använda dess powerpoints som anteckningar. Jesper flyttade därmed sitt fokus till att skapa kunskap – inte att skriva anteckningar.

Under studierna fick Jesper möjlighet att åka utomlands för att plugga. Det hade alltid varit en dröm för Jesper att pröva att bo i ett annat land. Först skulle han klara av ett engelskt språktest, TOEFL. Efter mycket övande och fyra försök fick Jesper 580 poäng. Det var precis så mycket som krävdes för att kunna söka in på skolor i USA.

På Boston College gav Jespers öppenhet om ordblindheten möjlighet för att få det stöd och den hjälp som det behövdes för att studera på engelska.

USA var en enorm upplevelse och gav Jesper lust att pröva att studera utomlands en gång till. Denna gång skulle det vara mer av en utmaning, så Jesper valde att åka till Kina.

För vad är det värsta som skulle kunna hända?

Det var en helt ny värld som Jesper aldrig hade besökt eller kände till speciellt mycket om. Här kände sig Jesper igen väldigt annorlunda men denna gång var det inte ordblindheten. Det var däremot Jespers längd på två meter som skapade väldigt stor uppmärksamhet när han gick runt i Shanghai.

Ordblindheten innebar inte några stora hinder, eftersom Jesper var öppen om den.

Kinesiske

Gemensamt för alla de utländska eleverna var att de upplevde utmaningar dagligen med de kinesiska orden och tecknen. De slags utmaningar som Jesper hade upplevt i hela sitt liv. Så han kunde fortsätta med att använda kreativa “lösningar” för att kunna lyckas utan för mycket fokus på orden i sig.

Jespers utbildning har aldrig varit en dans på rosor, men ändå något som han ville gå igenom igen. Idag vet Jesper nämligen att hans ordblindhet inte begränsar honom när han brinner för något och pratar öppet om att vara ordblind.

STARTADE SIN EGEN VERKSAMHET

Efter sin studietid startade Jesper några entreprenörsprojekt. Några av dem föll platta som pannkakor men en av dem gjorde inte det. Och Jesper har nu arbetat med ‘Ett liv som ordblind’ i över fem år.

Idag arbetar Jesper på heltid i sin verksamhet med att hjälpa unga ordblinda att skapa nya historier om deras ordblindhet och att bestiga Bokstavsberget.

Det är ett meningsfullt arbete där Jesper samtidigt har möjlighet att utveckla ‘Ett liv som ordblind’ med fokus på öppenhet och förståelse.

For att nå ut med sina budskap har Jesper lärt sig en massa färdigheter i den helt nya onlinevärlden med SEO, WordPress, digital marknadsföring och framförallt skriftlig kommunikation.

NU OCKSÅ FÖRFATTARE OCH FÖRELÄSARE

Samtidigt som utvecklingen av ‘Ett liv som ordblind’ fortsatte, skrev Jesper sig också fram till en helt ny berättelse om sig själv.

Genom att sätta igång projektet ‘Ett liv som ordblind’ – fylld med många ord och bokstäver – tränade Jesper upp sina skriv skrivfärdigheter. Med hjälp av sina hjälpmedel insåg Jesper att “Jag stavar inte så bra, men det betyder inte att jag inte kan skriva och berätta historier”.

Det gav mod till att berätta en historia om hur man kommer fram till insikten att ordblindheten inte ska begränsa en i något. Det blev hans första bok ‘Michael og Bogstavbjerget

Michael og Bogstavbjerget

I boken finns det löpande konkreta frågor till historien om Michael och hans liv som ordblind. Frågorna skapar ett samtal mellan barn och vuxen om hur det är att kämpa och inte låta sig bli begränsad av sin ordblindhet.

‘Michael og Bogstavbjerget’ har fått många bra recensioner och feedback från föräldrar som har läst boken med sina barn.

“Din bok har verkligen gjort stor skillnad, min 10-åring var bara så glad och lättad över att han för en gång skull inte känner sig ensam och fel, jag satt verkligen med tårarna rullandes ner för kinderna när han sa, Mamma:

 Det är precis så jag har det!

Det gav honom också en förståelse för att det inte är hans fel, för han är ju född med det… och samtidigt gav det honom inspirationen att köra på trots svårigheterna!”

 – Jeannie Frølund Christensen.

Succén med ‘Michael og Bogstavbjerget’ skapade mod att skriva ännu en bok. Jesper började därför att skriva på boken ‘Et liv som ordblind i folkeskolen’. Denna gång var den riktad mot lärare och föräldrar för att ge dem en bättre insyn i en ordblinds värld och tankar kring upplevelser i grundskolan.

Boken har 20 korta historier från den ordblindes synpunkt. Via deras tankar upplevs en massa klassiska händelser i grundskolan. Historierna är också tänkta att kunna användas för att skapa en dialog med de lite äldre ordblinda elever om vardagen i grundskolan.

“Det kan vara svårt som lärare att sätta sin in i vad det innebär att vara ordblind.

 Boken är upplagd för att skapa reflektion över praktik och metoder. Hur lägger man undervisningen så att de ordblinda eleverna inkluderas och hur arbetar man med elevernas och klassens mindset?”

 Sisse Boll – Studievägledare och koordinator i Ordblindpatrullen – Smidstrup-Skærup Skole

I samband med sitt projekt ‘Ett liv som ordblind’ håller Jesper också föreläsningar på skolor, bibliotek och för Global Dignity Denmark. Idag har över 6.000 personer hört hans föreläsning ‘Från 71 fel i hörförståelse till utbildning … och nu författare’ om livet som ordblind.

Jesper har en förmåga att från första ögonblick hålla fast och underhålla sin publik med sin personliga historia. Jespers föreläsning var sprudlande, väldigt underhållande och med en positiv och optimistisk inställning till livet.

 Jan Holmberg och Anne Rabitz – Bibliotikarier, Holbæk Bibliotekerne

Foredrag - Jesper Sehested - Ordblind

FRAMTIDEN

Det ligger redan många idéer på Jespers skrivbord. Idéer till bland annat flera böcker som ska hjälpa ordblinda att inte låta deras ordblindhet begränsa dem.

I arbetet med att hjälpa ordblinda gör Jesper också andra produkter som bl.a. T-shirts och affischer som är en del av ett samlat universum för ordblinda barn och deras föräldrar.

Universumet utvidgas med Pluslexia.com som är en online internationell plattform för att berätta ordblindas historier om att deras ordblindhet inte ska begränsa dem.